Kumpulan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan 2013.html

PDF

UNDANG-UNDANG MALAYSIA - Jabatan Taman Laut Malaysia

UNDANG-UNDANG MALAYSIA - Jabatan Taman Laut Malaysia

3 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 317 AKTA PERIKANAN 1985 SUSUNAN SEKSYEN BAHAGIAN I PERMULAAN Seksyen 1. Tajuk ringkas, pemakaian dan mula berkuatkuasa.
Tue, 12 May 2015 17:20:00 GMT
Akta Perikanan 1985

Akta Perikanan 1985

AKTA PERIKANAN 1985* (AKTA 317) Suatu Akta berhubung dengan perikanan, termasuk pemuliharaan, pengurusan dan pemajuan penangkapan ikan dan
Wed, 20 May 2015 07:02:00 GMT

If There Is No Archives That You Want, Please Reload/Refresh The Page or Repeat Your Search Again