Jurnal Hubungan Antara Umur Anak Dengan Kejadian Dbd.html

PDF

Perkaitan Antara Hubungan Kekeluargaan, Pengaruh Rakan ...

Perkaitan Antara Hubungan Kekeluargaan, Pengaruh Rakan ...

Perkaitan Antara Hubungan Kekeluargaan, Pengaruh Rakan Sebaya dan Kecerdasan Emosi Dengan Tingkah Laku Delinkuen Pelajar Sekolah Bestari Di Daerah Pontian
Fri, 01 May 2015 23:17:00 GMT
Ciri-ciri Remaja Berisiko: Kajian Literatur

Ciri-ciri Remaja Berisiko: Kajian Literatur

112 Islamiyyat 35(1) dan kelahiran. Gadis-gadis lebih terdedah kepada bahaya hubungan seks di bawah umur, risiko AIDs/ HIV dan jangkitan penyakit dengan hubungan seks”
Thu, 30 Apr 2015 13:17:00 GMT
Investasi dalam saham-akuntansi dan pelaporan investor

Investasi dalam saham-akuntansi dan pelaporan investor

2 Metode harga pokok didasarkan pada teori bahwa akuntansi untuk suatu investasi pada perusahaan anak harus sama dengan akuntansi untuk investasi jangka
Sat, 02 May 2015 03:20:00 GMT
Tahap Kesediaan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan ...

Tahap Kesediaan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan ...

26 Jurnal Pendidikan Malaysia 36(1) pembestarian sekolah menekankan inisiatif kerajaan dalam pembangunan ICT dalam pendidikan. Persediaan dan pelaksanaan PIPP yang ...
Wed, 29 Apr 2015 22:36:00 GMT
PERANAN IBUBAPA DALAM PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU-GURU ...

PERANAN IBUBAPA DALAM PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU-GURU ...

Pernyataan Masalah Pelaksanaan PIBG di setiap sekolah adalah untuk memberi sumbangan kepada pelajar dan merapatkan kerjasama antara ibubapa, guru dan pihak sekolah.
Wed, 29 Apr 2015 07:56:00 GMT
www.ukm.my

www.ukm.my

Konsep Pengurusan Jepun memupuk persamaan, interaksi yang berkesan dan suka berkawan, tetapi juga dapat mengukuhkan lagi perpaduan bersama antara anggota sesebuah ...
Wed, 29 Apr 2015 14:58:00 GMT
Tahap Pengetahuan Mengenai Kesihatan Mental dalam Kalangan ...

Tahap Pengetahuan Mengenai Kesihatan Mental dalam Kalangan ...

/ 37 Jurnal Personalia Pelajar, Bil 14 : 37 - 44 @2011 ISSN 0128-273 Tahap Pengetahuan Mengenai Kesihatan Mental dalam Kalangan Pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam ...
Fri, 01 May 2015 15:10:00 GMT
Isu-isu semasa kepimpinan dalam pendidikan

Isu-isu semasa kepimpinan dalam pendidikan

2.1.2 Berlaku juga kes-kes guru diugut oleh ibu bapa pelajar yang tidak puas hati dengan cara anak mereka dilayan. Kalau dahulu rotan merupakan satu cara untuk mendidik
Fri, 01 May 2015 10:31:00 GMT

If There Is No Archives That You Want, Please Reload/Refresh The Page or Repeat Your Search Again