Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Hamil Tentang Hiv Aids.html

PDF

Hubungan Guru-Pelajar dan Kaitannya dengan Komitmen ...

Hubungan Guru-Pelajar dan Kaitannya dengan Komitmen ...

64 Jurnal Pendidikan Malaysia 35(2) METODOLOGI Kajian ini adalah berbentuk tinjauan dengan menggunakan borang soal selidik untuk melihat hubungan antara dimensi
Fri, 27 Feb 2015 23:06:00 GMT
PEMBENTUKAN KELUARGA YANG BAHAGIA.: CARA MEMBUAT KEPUTUSAN ...

PEMBENTUKAN KELUARGA YANG BAHAGIA.: CARA MEMBUAT KEPUTUSAN ...

1. HUBUNGAN IBU DENGAN BAPA/ SUAMI ISTERI Suami isteri perlulah cuba mewujudkan kemesraan di dalam hubungannya. Mereka merasakan bahawa sebahagian daripada hak ...
Sat, 28 Feb 2015 19:23:00 GMT
KOMUNIKASI DAN INTERAKSI KELUARGA - File UPI

KOMUNIKASI DAN INTERAKSI KELUARGA - File UPI

1 KOMUNIKASI DAN INTERAKSI KELUARGA Manusia sebagai pribadi maupun makhluk social akan saling berkomunikasi dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam hubungan yang ...
Mon, 02 Mar 2015 13:15:00 GMT
Faktor –Faktor yang Mempengaruhu Gejala Ponteng Di ...

Faktor –Faktor yang Mempengaruhu Gejala Ponteng Di ...

Faktor suasana sekolah terhadap gejala ponteng Jadual 2 : Taburan Responden Mengikut Peratus, Min dan Sisihan Piawai Bagi Faktor Ponteng Dari Aspek Faktor Suasana Sekolah
Sat, 28 Feb 2015 03:16:00 GMT
Tahap Pengetahuan Mengenai Kesihatan Mental dalam Kalangan ...

Tahap Pengetahuan Mengenai Kesihatan Mental dalam Kalangan ...

42 / Seterusnya, dari aspek bangsa pula, didapati seramai 5(16.7%) orang responden yang berbangsa Melayu mempunyai pengetahuan yang tinggi dan seramai ...
Sat, 28 Feb 2015 21:24:00 GMT
Peranan Ibu bapa dalam Menangai Masalah Sosial Remaja

Peranan Ibu bapa dalam Menangai Masalah Sosial Remaja

Peranan Psikologi dalam Masvarakat Malavsia Semasa PERANAN IBU BAPA DALAM MENANGANI MASALAH SOSIAL REMAJA SAPORA SIPON* Sekolah Psikologi Dan Kerja Sosial
Fri, 27 Feb 2015 06:31:00 GMT
PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 3 BAND PERNYATAAN STANDARD 1 Mempunyai pengetahuan tentang asas kesihatan fizikal, mental, emosi, sosial dan persekitaran
Mon, 02 Mar 2015 12:11:00 GMT
KAJIAN MENGENAI GENDER, WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

KAJIAN MENGENAI GENDER, WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

KAJIAN MENGENAI GENDER, WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT Pengenalan 3.1 Dasar kerajaan terhadap kesaksamaan gender dan tentang kepentingan wanita dan keluarga dalam ...
Fri, 27 Feb 2015 21:04:00 GMT
Manual Kejururawatan Awam.indd 1 4/18/08 3:15:53 AM

Manual Kejururawatan Awam.indd 1 4/18/08 3:15:53 AM

Bahagian 2 VISI KEJURURAWATAN KESIHATAN AWAM Perkhidmatan Kejururawatan Kesihatan Awam adalah satu profesion yang dinamik dan responsif kepada cabaran dalam memenuhi ...
Mon, 02 Mar 2015 13:30:00 GMT
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MEI 2012 BBGO 4103 GELAGAT ...

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MEI 2012 BBGO 4103 GELAGAT ...

BBGO 4103 3 1.0 PENGENALAN KEPADA GELAGAT ORGANISASI. Gelagat Organisasi merupakan tingkah laku individu dan kumpulan dalam sesebuah
Sat, 28 Feb 2015 13:18:00 GMT

If There Is No Archives That You Want, Please Reload/Refresh The Page or Repeat Your Search Again